23/08/2022

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Phát triển thị trường kênh phân phối sản phẩm dành cho mẹ và bé, phòng kinh doanh phân phối các chi nhánh Hà nội, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Nhân viên kinh doanh với chi tiết công việc như sau:

Xem thêm